صحفه اصلی
ورود به باشگاه مشتریان
تصاویر منتخب
رزرو بلیط
عضویت در باشگاه
فراموشی رمز عبور
بستن

مسابقات پینت بال سناریویی بانوان شرکت ثامن ارتباط عصر

اولین دوره از مسابقات پینت بال سناریویی بانوان شرکت ثامن ارتباط عصر در تاریخ 94/11/15 انجام گردید کهتیم هایلوتوس ، سرخوشان و استقلالمقام های اول تا سوم را کسب کردند.

ادامه مطلب...

تیم عرفان قهرمان مسابقات شرکت داده ورزی فرادیس البرز

تیمعرفان قهرمان مسابقات شرکت داده ورزی فرادیس البرز

 Untitled

 

اولین دوره مسابقات پینت بال سناریویی آقایان شرکت داده ورزی فرادیس البرز با شرکت 16 تیم در تاریخ 94/7/9 با حضور رئیس انجمن پینت بال ج.ا.ا در باشگاه دانیال به شرح زیربرگزار گردید .

 

ادامه مطلب...

مسابقات پینت بال سناریویی آقایان بانک رفاه

تیم  حفاظت پرسنلی قهرمان مسابقات بانک رفاه

 

مسابقات پینت بال بانک رفاه باشگاه دانیال

 

اولین دوره مسابقات پینت بال سناریویی آقایان بانک رفاه با شرکت 14 تیم در تاریخ 93/12/1 با حضور رئیس انجمن پینت بال ج.ا.ا و رئیس کمیته داوری در باشگاه دانیال به شرح زیربرگزار گردید .

 

ادامه مطلب...

چهارمین دوره مسابقات پینت بال سناریویی کشور

چهارمین دوره مسابقات سناریویی کشور در باشگاه دانیال

طبق تقویم ورزشی انجمن پینت بال ج.ا.ا چهارمین دوره از مسابقات سناریویی کشور در باشگاه پینت بال دانیال با حضور دبیرهیات ورزش های همگانی ، رئیس کمیته پینت بال استان تهران و رئیس انجمن پینت بال مورخ 93/11/30 برگزار گردید .

ادامه مطلب...

مسابقات پینت بال سناریویی بانوان بانک رفاه

مسابقات پینت بال بانوان بانکرفاه در باشگاه دانیال

اولین دوره از مسابقات پینت بال سناریویی بانوان بانک رفاه در تاریخ 93/11/19 انجام گردید کهتیم های رفاه ، منابع انسانی و تکتازمقام های اول تا سوم را کسب کردند.

ادامه مطلب...

مسابقات پینت بال کمیته پینت بال استان تهران

مسابقات پینت بال کمیته استان تهران در باشگاه دانیال

کمیتة پینت بال استان تهران به مناسبت دهة فجر انقلاب اسلامی اقدام به برگزاری یک دوره مسابقات پینت بال در تاریخ 93/11/17 در باشگاه دانیال کرد.

ادامه مطلب...

مسابقات پینت بال کارکنان شهرداری منطقه 3 ناحیه 5

ابراهیمی

مسابقات پینت بال کارکنان شهرداری تهران به میزبانی شهرداری منطقه 3

تیم آتش نشانی قهرمان مسابقات شهرداری تهران

 

مسابقات پینت بال شهرداری تهران در باشگاه دانیال

 

مسابقات پینت ­بال کارکنان شهرداری تهران به میزبانی منطقه 3 تهران در تاریخ­های 93/9/19 ،93/9/24 ،93/9/26 ،93/10/7 در باشگاه دانیال با موفقیت انجام گردید.

ادامه مطلب...

سومین دوره مسابقات پینت بال سناریویی کشور

28/9/93

اولین دوره مسابقات پینت بال جام دانیال

اولین دوره مسابقات پینت بال جام دانیال 

dpc